Sztuka Współczesna. Klasycy Awangardy po 1945 (wyniki)
5 marca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 240 000 zł
Numer obiektu na aukcji
47

Cena wylicytowana: 240 000 zł

olej/płótno, 75 x 50 cm
sygnowany i datowany p.d.: ‘E.Rosenstein | 1974’
opisany na odwrociu: '75 x 50 | ERNA | ROSENSTEIN | "3 godzina rano" | 02-552 WARSZAWA | KARŁOWICZA 20 m.1'
na odwrociu papierowa naklejka magazynowa
ID: 82499
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
„Tytuł obrazu rodzi się długo i nabiera w procesie tworzenia wielorakich znaczeń. Obraz zmienia się w tym procesie jak każdy twór organiczny. Nie wiadomo też, kiedy jest jego początek. (…) Nie wiadomo też, gdzie jest jego koniec”. Erna Rosenstein