Sztuka Współczesna. Klasycy Awangardy Po 1945 (wyniki)
21 maja 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 40 000 zł
Numer obiektu na aukcji
29

Cena wylicytowana: 40 000 zł

olej/płótno, 46,5 x 39 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'E. Rosenstein | 1985'
sygnowany i opisany na odwrociu: 'E. ROSENSTEIN | "Z WIATREM" | 46,5 x 39'
datowany na blejtramie: '1985'
ID: 82036
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
„Tytuł obrazu rodzi się długo i nabiera w procesie tworzenia wielorakich znaczeń. Obraz zmienia się w tym procesie jak każdy twór organiczny. Nie wiadomo też, kiedy jest jego początek. (…) Nie wiadomo też, gdzie jest jego koniec”. Erna Rosenstein