Sztuka Współczesna. Klasycy Awangardy Po 1945 (wyniki)
21 maja 2020 godz. 19:00

Jan Tarasin (1926 Kalisz - 2009 Warszawa)
"Przedmioty policzone", 1976
Cena wylicytowana: 65 000 zł
Numer obiektu na aukcji
37
Jan Tarasin (1926 Kalisz - 2009 Warszawa)
"Przedmioty policzone", 1976

Cena wylicytowana: 65 000 zł

olej/płótno, 46 x 61,5 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'Jan Tarasin 76'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Jan Tarasin 76 | „Przedmioty policzone"'
ID: 85126
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • Dom Aukcyjny Polswiss Art, 2003
  • Dom Aukcyjny Polswiss Art, 2010
  • kolekcja prywatna, Polska
Literatura
  • Kolekcja Urszuli i Piotra Hofman, (red.) Urszula Hofman, Warszawa 2018, s. 169 (il.)
Więcej informacji
„Danuta Kern: Pana obrazy są dla mnie jakby zapisem, partyturą. Wyobrażam sobie, że te znaki, którymi pan komponuje obraz, są hieroglifami, skrótami pojęć, znaczeń, myśli. Daje to dużą swobodę, a nawet dowolność interpretacji zakodowanych w nich treści. Czy istnieje klucz do odszyfrowania tego alfabetu? Jan Tarasin: Te znaki zawsze będą się w pewnym stopniu powtarzać. Ich kształt nie jest dla mnie istotny. Moje obrazy nie mają ani początku, ani końca. Pani powiedziała – kompozycja – ale one mogą tak się ciągnąć w nieskończoność. To, co robię, jest to monotonny zapis, bez przerwy czymś zakłócany. W ten sposób powstaje dramaturgia. Są to jakby monotonne szeregi, w których nic nie powtarza się dwa razy. A pojawiające się nieregularności, przypadki i zakłócenia tworzą nowy rytm”. (fragment wywiadu, [w:] „Co po Cybisie?” katalog wystawy, [red.] Michał Jachuła, Małgorzata Jurkiewicz, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2018, s. 89).