Sztuka Współczesna. Klasycy Awangardy Po 1945 (wyniki)
21 maja 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 19 000 zł
Numer obiektu na aukcji
30

Cena wylicytowana: 19 000 zł

olej/płótno, 56 x 56 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu:'1996 | E. Rosenstein | „PALI SIĘ CISZA"'
opisany na odwrociu na blejtramie: '„PALI SIĘ CISZA"'
ID: 82067
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
Twórczość Rosenstein charakteryzowała się tajemniczymi, zaskakującymi pod wieloma względami kombinacjami, w które artystka wplatała elementy zaczerpnięte z różnych sfer: świata nierealnego i rzeczywistego, duchowego i zmysłowego. W niezwykle swobodny sposób kojarzyła fantazję z rzeczywistością, a każda z jej prac stanowi swoistą wędrówkę poprzez świat przepełniony osobistymi doświadczeniami wyrosłymi na kanwie intymnych marzeń sennych, fantazji czy tęsknot. Prezentowana praca zatytułowana „Pali się cisza” z 1996 jest przykładem całkowicie abstrakcyjnej realizacji artystki, w której składowe elementy kompozycyjne łączy zaledwie wyczuwalny sens, lecz która jest efektem próby przybliżenia tego, co osobiste i intymne. W prezentowanej kompozycji artystka we właściwy dla siebie sposób ukazała przenikające się ruchliwe kształty, które budzą skojarzenia z charakterystycznymi dla Rosenstein organicznymi formami bądź jęzorami ognia. Przebiegające przez płaszczyznę pracy rozedrgane linie namalowane są niezwykle szybko i dynamicznie. Linia w ujęciu artystki jest bowiem pewnego rodzaju zapisem, automatycznym, niczym niepohamowanym działaniem. Tło pracy utrzymane jest w nasyconych, lecz nieco przygaszonych barwach bordo z niuansami ognistej czerwieni, na którym widoczne są punktowe uderzenia pędzla. Wizualna fantazja malarki łączy się z kreacyjną funkcją tytułu, który sam wytwarza znaczenia oraz projektuje odbiór dzieła. Poetycki tytuł pozwala widzowi spojrzeć na płótno z zupełnie innej perspektywy, uwzględniając naddatek wykreowany w wyobraźni artystki.