Sztuka Współczesna. Klasycy Awangardy Po 1945 (wyniki)
21 maja 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 28 000 zł
Numer obiektu na aukcji
31

Cena wylicytowana: 28 000 zł

olej, technika własna/sklejka, płyta pilśniowa, 30 x 29 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'E. Rosenstein | 1988'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: '1988 | 30x29 | "DRABINA | NIEBIESKA | E. Rosenstein'
ID: 82103
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
„Człowiek w świecie współczesnym zagrożony jest przez biurokrację, rutynę, wygodnictwo oraz jałowe, a nazbyt szczelne wypełnianie czasu. Towarzyszy temu mechaniczne powielanie stereotypów. Bywają one przyjmowane bez chęci kontrolowania. Bywają też odrzucane z pozycji ‘retrostereotypów’. Sztuka stanowi antidotum. Jej zasadniczą funkcją jest otwieranie drzwi. Z tej zasadniczej – wynikają inne”. Erna Rosenstein