Sztuka Współczesna: Klasycy awangardy po 1945 (wyniki)
6 grudnia 2018 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 11 000 zł
Numer obiektu na aukcji
29

Cena wylicytowana: 11 000 zł

olej/płyta pilśniowa, 65 x 52,5 cm
sygnowany wewnątrz kompozycji: 'MUSIAŁOWICZ'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Z CYKLU | REMINISENCJE | 1984 | MUSIAŁOWICZ'
ID: 65072
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
„Artysta (…) przeżył obie wojny światowe, zryw polskości na początku międzywojnia, klęskę wszelkich nadziei w 1939 roku, zmorę niemieckiej okupacji i poniżenie czasów budowania 'szczęścia mas' przez nieomylnych. Ma za sobą chwile euforii i chwile załamań, ale pozostaje sobą – artystą pełnym dobroci, radości, entuzjazmu i marzeń”.

– JANUSZ MICHALIK