Sztuka Współczesna: Klasycy awangardy po 1945 (wyniki)
6 grudnia 2018 godz. 19:00

Jan Dobkowski (ur. 1942 r., Łomża)
"Upatrywanie nadziei", 1971
Cena wylicytowana: 15 000 zł
Numer obiektu na aukcji
1
Jan Dobkowski (ur. 1942 r., Łomża)
"Upatrywanie nadziei", 1971

Cena wylicytowana: 15 000 zł

olej/płótno, 60 x 50 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Jan Dobkowski | "UPATRYWANIE NADZIEI" 1971 | 60 cm x 50 cm | OLEJ | [dedykacja] | Jan Dobkowski'
ID: 64613
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • zakup bezpośrednio od artysty
  • kolekcja prywatna, Kraków
Więcej informacji
„Twórczość Jana Dobkowskiego nie da się sklasyfikować pod etykietą któregoś z istniejących kierunków w sztuce, tak jak jej narodziny nie dadzą się wytłumaczyć ani szczególną sytuacją w plastyce w okresie jego startu artystycznego, ani dążeniami charakterystycznymi dla jego pokolenia”.

BOŻENA KOWALSKA