Sztuka Współczesna: Klasycy awangardy po 1945 (wyniki)
6 grudnia 2018 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 48 000 zł
Numer obiektu na aukcji
33

Cena wylicytowana: 48 000 zł

olej/płótno, 81 x 107 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'mbog | 58'
ID: 63682
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • Marian Bogusz, 1920-1980. Wystawa monograficzna, katalog wystawy, Muzeum Narodowe, Poznań 1982 (il.)
  • Polska awangarda malarska 1950 – 1970, [red.] Wojciech Zmorzyński, Paryż/Gdańska 2004, s. 10-11 (il.)
  • Wielka Encyklopedia Malarstwa Polskiego, Kraków 2011 (il.)
Wystawiany
  • Galerie Die Palette, Wuppertal-Barmen, 1958
  • Galerie Stuttgarter Hausbuecherei, Monachium, 1959
  • Muzeum Okręgowe, Koszalin, 1963
  • Marian Bogusz, 1920-1980. Wystawa monograficzna, Muzeum Narodowe, Poznań, 1982
Więcej informacji
"(...) uważam, że malarz musi żyć współczesnością i studiować ją. Obraz powinien mieć treść wydobytą przy pomocy środków czysto plastycznych: koloru i formy".

– MARIAN BOGUSZ

Zaprezentowany „Obraz w czerni” z 1958 powstał w okresie silnych zmian, które zaszły w malarstwie Mariana Bogusza. Autor w połowie lat 50., wraz ze Zbigniewem Dłubakiem i Kajetanem Sosnowski, założył Grupę 55. Oprócz wspomnianych twórców do ugrupowania należeli także Andrzej Zaborowski oraz rzeźbiarka Barbara Zbrożyna. To właśnie w warszawskim Salonie Desy artyści zorganizowali swoją pierwszą wystawę. Bezpośrednią przyczyną powstania Grupy 55 był buntów wobec dominacji socrealizmu, zarówno w sztukach wizualnych, jaki w innych dziedzinach życia kulturalnego. Ponadto przyczyniła się do tego sytuacja w akademiach sztuk pięknych, które promowały skostniały kanon, który istniał w oderwaniu od ówczesnych trendów i zjawisk w sztuce. Zgodnie z programem grupy artysta w tym okresie starał się łączyć ekspresyjne środki wyrazu z nadrzędną potrzebą nadawania swoim realizacjom metaforycznego sensu i znaczenia. Podejście do sztuki reprezentowane przez Bogusza uległo zmianie około roku1960, kiedy autor zwrócił się w stronę malarstwa materii. Zrezygnował z metafory oraz wszelkiej aluzyjności. Dodatkowo, jego nowym artystycznym celem stała się chęć wyeksponowania autonomicznych wartości dzieła. Szczególny status zyskała faktura obrazu. Podobnie jak we wcześniejszych obrazach, prace Bogusza charakteryzowały się niezwykłą wrażliwością na kolor. Artysta kładł nacisk przede wszystkim na barwne połączenia w celu wydobycia lekkich niuansów oraz odcieni, poprzez odpowiednie ich zestawienia na płótnie.

Opisane zmiany w sztuce Mariana Bogusza pokrywają się z innym ważnym wydarzeniem w biografii artysty – działalnością w Galerii Krzywe Koło. Otwarta w 1955 instytucja zapoczątkowała nowatorski typ galerii autorskiej. Celem jej było promowanie nowych rozwiązań w sztuce, zarówno formalnych, jak i ideowych. Pomysłodawcy realizowali te założenia przede wszystkim poprzez częste zmiany ekspozycji, ale także wydawanie towarzyszących wystawom publikacji, do których dodawane były oryginalne prace. Galeria stworzyła unikatowe środowisko dla artystów, pozwalające na nawiązanie dialogu ze sztuką światową. Dodatkowo działalność Galerii Krzywe Koło była skupiona wokół pomysłu zorganizowania podstawy stałej muzealnej kolekcji, w skład której wchodziłyby prace polskich twórców współczesnych. Prace zebrane przez instytucję trafiły do Muzeum Narodowego w Warszawie. Galeria działała do roku 1962,a Marian Bogusz był jej pierwszym kierownikiem.

Zaprezentowany „Obraz w czerni” jest utrzymany w ciepłych barwach brązów, ugrów oraz żółci. Można go było zobaczyć na kilku wystawach, również zagranicznych, m.in. w Niemczech. Już w 1958 trafił na ekspozycję w Galerie Die Palette w Wuppertal-Barmen, a rok później na wystawę w Galerie Stuttgarter Hausbücherei w Monachium.

Na szczególną uwagę zasługuje galeria w Wuppertal, gdzie obraz został wystawiony po raz pierwszy. Powstawała w 1950 z inicjatywy niemieckiego malarza Adolfa Rödera oraz jego żony i była niezwykle ważnym miejscem dla wielu regionalnych oraz zagranicznych artystów. Galeria organizowała wystawy międzynarodowym artystom nawet pięć razy w roku. Oprócz roli centrum kulturalnego Galerie Die Palette miała pozycję ważnego miejsca ze względu na swój polityczny status. Bywał tam m.in. Johannes Rau (major Wuppertal oraz późniejszy prezydent Niemiec).Od roku 1958 właściciel galerii utrzymywał kontakt z artystami bloku wschodniego. To właśnie tutaj odbyły się pierwsze w regionie od czasu zakończenia II wojny światowej wystawy artystów z Polski, Węgier, Czechosłowacji oraz Rosji. Zaprezentowana praca była jedną z pierwszych, jakie galeria pokazała niemieckiej publicznośći.