Sztuka Współczesna: Klasycy awangardy po 1945 (wyniki)
6 grudnia 2018 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 19 000 zł
Numer obiektu na aukcji
30

Cena wylicytowana: 19 000 zł

asamblaż, olej/płótno, 60 x 82,5 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'JAROSŁAW KOZŁOWSKI 66 | Wdzydze'
ID: 65423
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • dar od artysty
  • kolekcja prywatna, Poznań
Opinie
  • autentyczność została potwierdzona przez artystę
Więcej informacji
Jarosław Kozłowski to artysta, który przez długi czas związany był z nurtem konceptualizmu. W drugiej połowie lat 60. studiował na Wydziale Malarstwa w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Prezentowana kompozycja powstała na plenerze we Wdzydzach w 1966 roku, gdy artysta był na trzecim roku studiów. Prace tworzone po 1967 najczęściej miały formę instalacji z użyciem rysunku, światła, dźwięku, fotografii, przedmiotów. Prace z lat 60. stanowiły punkt wyjścia dla solowej wystawy Kozłowskiego „Jarosław Kozłowski. Doznania rzeczywistości i praktyki konceptualne”, która odbyła się w MOCAKu na przełomie 2016i 2017 roku. Kompozycje z czasów studiów w PWSSP artysta wykonywał z użyciem nietypowych, zgoła nie-artystycznych technik asamblażu. Wykonywane tuszem i krwią rysunki oraz kolaże, w których wykorzystane zostały zdjęcia oczu artysty, odnoszą się do wszechobecnej w komunistycznej Polsce inwigilacji, ciągłego poczucia bycia obserwowanym oraz związanego z tym niepokoju. W późniejszym okresie Kozłowski zainteresował się fenomenem języka jako środka komunikacji.