Sztuka Współczesna: Klasycy awangardy po 1945 (wyniki)
6 grudnia 2018 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 110 000 zł
Numer obiektu na aukcji
5

Cena wylicytowana: 110 000 zł

olej/płótno, 79,5 x 100 cm
sygnowany i datowany na blejtramie na odwrociu: 'S. Fijałkowski | 12 XI 70 | 43/70'
na blejtramie nalepka z międzynarodowej firmy transportowej
ID: 65143
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • Stanisław Fijałkowski, katalog wystawy, [red.] Włodzimierz Nowaczyk, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań 2003, poz. kat. 106, s. 143