Sztuka Współczesna: Klasycy awangardy po 1945 (wyniki)
5 października 2017 godz. 19:00

Tadeusz Brzozowski (1918 Lwów - 1987 Rzym)
"Życie to, to gra jak w szachy. Kończy się matem", 1980
* Cena wylicytowana: 8 000 zł
Numer obiektu na aukcji
13
Tadeusz Brzozowski (1918 Lwów - 1987 Rzym)
"Życie to, to gra jak w szachy. Kończy się matem", 1980

* Cena wylicytowana: 8 000 zł

asamblaż/deska, 28 x 14,5 cm
sygnowany i datowany we wnętrzu: 'T. BRZOZOWSKI. POZNAŃ. 1980 r.'
ID: 51685
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
„Maluję nie tylko przy sztalugach. Jak w dziecinnej zabawie ‘chodzę po świecie i zbieram śmiecie’. Te śmiecie mogą być bardzo piękne. Dlatego to, co robię, nie jest tragiczne ani pesymistyczne. (…) Chciałbym, by ktoś, kto się obrazowi podda, wejdzie w świat jego symboli, odczuł prawdę o sobie samym”. Tadeusz Brzozowski