Sztuka Współczesna: Klasycy awangardy po 1945 (wyniki)
5 października 2017 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 55 000 zł
Numer obiektu na aukcji
3

Cena wylicytowana: 55 000 zł

olej/płótno, 92 x 73 cm
sygnowany, datowany i pisany na odwrociu, na blejtramie: 'S. FIJAŁKOWSKI - PÓŹNA I GWAŁTOWNA WIOSNA 1996 13/96'
ID: 52205
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • Stanisław Fijałkowski, katalog wystawy, [red.] Włodzimierz Nowaczyk, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań 2003, cz. X., nr 139, kat. 237, s. 216 (il.), s. 253 (katalog).
Więcej informacji
"... ale malarz nie może zapominać o tym, że jest również człowiekiem. Nie musi to przejawiać się w jednoznacznej, bezpośredniej wypowiedzi, lecz może przez sugestię, że nasze życie duchowe jest kalekie, w swej duchowości urażone. Że tego nie można akceptować, tylko trzeba się za czymś opowiedzieć. Za dobrem albo za złem. Malarz, który by opowiedział się za jakimkolwiek złem, straciłby fundament swojej pracy duchowej, twórczej". Stanisław Fijałkowski