Sztuka Współczesna: Klasycy awangardy po 1945 (wyniki)
5 października 2017 godz. 19:00

Tadeusz Kantor (1915 Wielopole Skrzyńskie - 1990 Kraków)
"Parapluie - Emballage" z cyklu "Multipart", 1970
Cena wylicytowana: 180 000 zł
Numer obiektu na aukcji
9
Tadeusz Kantor (1915 Wielopole Skrzyńskie - 1990 Kraków)
"Parapluie - Emballage" z cyklu "Multipart", 1970

Cena wylicytowana: 180 000 zł

asamblaż, olej/płótno, 111 x 122 cm
na odwrociu papierowa naklejka z opisem obrazu z Galerii Foksal w Warszawie
ID: 52204
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Wystawiany
  • Tadeusz Kantor, Multipart, Galeria Foksal, Warszawa, luty 1970
Więcej informacji
Prezentowana praca należy do cyklu „Multipart”, należącego do jednego z najsłynniejszych przykładów działalności Tadeusza Kantora. W 40 jednakowych, numerowanych egzemplarzach obrazu o identycznych wymiarach artysta nie tylko przekraczał konwencjonalną formę wyrazu, ale dzielił się refleksją nad bezpośrednim kontaktem dzieła sztuki z życiem, komercją, a nierzadko ingerencją w sferę twórczości. Parateatralna akcja wernisażu tych prac miała miejsce w lutym 1970 w Galerii Foksal w Warszawie. Widzowie mogli je nabywać za niezwykle atrakcyjną cenę 500 złotych pod warunkiem podpisania z autorem umowy zobowiązującej do przeobrażenia asamblażu i udostępnienia go do oglądania podczas kolejnej wystawy. Wszystkie warunki spisano na ulotce kolportowanej przez Kantora. Możliwość zniszczenia obrazu, zawarta w umowie, zainspirowała studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej do wykonania quasi-politycznej akcji: egzemplarz „Parapluie-emballage, zakupiony w Galerii Foksal, postanowili nieść niczym transparent podczas pochodu pierwszomajowego, a później uroczyście i z wielkimi honorami zakopać niedaleko miejsca wernisażu. Wydarzenie utrwalił film Krzysztofa Kubickiego i Marka Młodeckiego pt. „Multipart”. 19 maja 2012 nastąpiło uroczyste odkopanie dzieła Kantora., które wraz z kawałkiem ziemi zostało przeniesione z ogrodu Pałacu Zamoyskich do macierzystej galerii.