Sztuka Współczesna: Klasycy awangardy po 1945 (wyniki)
5 października 2017 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 30 000 zł
Numer obiektu na aukcji
14

Cena wylicytowana: 30 000 zł

olej/płótno, 74,5 x 100 cm
sygnowany i datowany l.d.: 'A.S. KOWALSKI 58'
na odwrociu naklejka autorska z opisem obrazu
ID: 52207
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • – Andrzej S. Kowalski, red. Jan Trzupek, Katowice 2013, s. 42 (il.), s. 168 (spis prac)
Wystawiany
  • Andrzej S. Kowalski, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice, 5.04.-5.05.2013
Więcej informacji
Praca pochodzi z wczesnego okresu twórczości artysty, jeszcze przed wypracowaniem autorskiej techniki r-p-f (roto-picturo-faktura). Przedstawia kompozycję abstrakcyjną zbudowaną z prostokątów i trapezów, których powierzchnię przecinają swobodnie poprowadzone linie. Kowalski zastosował typową dla siebie stonowaną paletę: ciepłe brązy i beże tworzą harmonijną całość z punktowo zastosowaną czerwienią. Pomimo, że nie należy do malarzy materii widoczna jest fascynacja fakturą, czy jak to określiła O. Wieczorek „dramatem materii” - każda z oddanych figur geometrycznych zyskała nieco inną teksturę, od gładkiej po sprawiającą wrażenie chropowatej. W kwestii poruszanej tematyki, sam autor nie chciał narzucać interpretacji widzom i wkraczać na terytorium literatury, stąd lakoniczne tytuły prac, pozostawiające swobodę odbioru. Jednakże za cel sztuki uznał transpozycję dokonań nauki na język artystyczny: „Dzięki wiedzy zobaczyliśmy wszechświat jako potężny, energetyczny tygiel. Świadomość twórcy przejmuje drgania tego tygla, rejestruje je”.