Sztuka Współczesna: Klasycy awangardy po 1945 (wyniki)
5 października 2017 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 100 000 zł
Numer obiektu na aukcji
8

Cena wylicytowana: 100 000 zł

olej/płótno, 70 x 50 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Jerzy Nowosielski 1981'
ID: 52202
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • Galeria Starmach, Kraków
  • kolekcja prywatna, Polska
Literatura
  • Jerzy Nowosielski, red. Piotr Cypryański, Andrzej Szczepaniak, Kraków 2003, s. 466, poz. 587 (il.)
  • Jerzy Nowosielski, katalog wystawy w Galerii Starmach, Kraków 1992 (okładka)
Wystawiany
  • Jerzy Nowosielski, Galeria Starmach, Kraków, maj 1992
Więcej informacji
„Malarz kończy się wtedy, kiedy zaczyna się doktryner, rezoner, teoretyk, ideolog. Wtedy się zaczyna coś innego, co może oczywiście mieć rezultaty bardzo dobre w produkcji artystycznej, ale tu się kończy malarstwo. A sztuka to jest właśnie ten dar proroctwa i mówienia językami. Możliwe, że ten barbarzyński etap naszej cywilizacji – zaniedbanie kultury słowa na rzecz kultury obrazkowej, telewizja – to nowa faza rozwoju komunikacji międzyludzkiej. Znam bardzo wielu prostych ludzi, którzy mają zupełnie bezpośrednie dojście do odbioru obrazu, natomiast znam też uczonych i profesorów historii sztuki, teoretyków, estetów, którzy z obrazu nic nie zrozumieją. Doskonale znają się na historii malarstwa, na kierunkach artystycznych, ale patrzą się na to wszystko jak na malowane wrota! Jednemu dane jest to, drugiemu co innego. Duch wieje, kędy chce…”

Wypowiedź Jerzego Nowosielskiego z reportażu „Okolice wyobraźni”, reż. Krzysztof Glondys, TVP Kraków, 1993