Sztuka Współczesna: Klasycy awangardy po 1945 (wyniki)
5 października 2017 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 35 000 zł
Numer obiektu na aukcji
28

Cena wylicytowana: 35 000 zł

akryl/sklejka, relief, 100 x 100 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: '15.05.17 | A. NOWACKI | 2017'
ID: 52161
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Więcej informacji
„ … nierealna, nieistniejąca samodzielnie przestrzeń jest wynikiem uwolnienia energii światła. Powstaje w ten sposób iluzoryczna głębia, w której zanika siła ciężkości. Nie ma ona sztywnych ograniczeń, jest płynna, zależna od barw, ich wzajemnych relacji, kąta padania światła lub punktu odniesienia”. Andrzej Nowacki