Sztuka Współczesna: Klasycy Awangardy po 1945 (wyniki)
30 maja 2019 godz. 19:00

Jan Dobkowski (ur. 1942 r., Łomża)
"Zadowolenie siedzące", 1971 r.
Cena wylicytowana: 13 000 zł
Numer obiektu na aukcji
103
Jan Dobkowski (ur. 1942 r., Łomża)
"Zadowolenie siedzące", 1971 r.

Cena wylicytowana: 13 000 zł

olej/płótno, 33 x 27 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'JAN DOBKOWSKI | "ZADOWOLENIE SIEDZĄCE" | 1971 | OLEJ 33X27'
ID: 69346
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • zakup bezpośrednio od artysty
  • kolekcja prywatna
Więcej informacji
"Erotyka to nie tylko bliskie kontakty między ludźmi. (…) Nie zajmuję się kontekstem kulturowym i socjologicznym erotyki, widzę człowieka jako część natury. W moich obrazach staram się wymieszać elementy roślinne, zwierzęce i ludzkie, pokazać bogactwo linii tych światów, które tworzą jedną całość. Chcę pokazać kipiące życie". - JAN DOBKOWSKI