Sztuka Współczesna: Klasycy Awangardy po 1945 (wyniki)
30 maja 2019 godz. 19:00

Jan Berdyszak (1934 Zawory - 2014 Poznań)
"Wokół obrazu I", 1983/1989
Cena wylicytowana: 35 000 zł
Numer obiektu na aukcji
140
Jan Berdyszak (1934 Zawory - 2014 Poznań)
"Wokół obrazu I", 1983/1989

Cena wylicytowana: 35 000 zł

akryl/płótno naklejone na deskę, 60 x 122 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'JAN | BER | DYSZ | AK | 1983 | 1989 | WOKÓŁ OBRAZU I. | AKRYLIK | ACRYLIC VARNISH'
ID: 70395
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja prywatna, Paryż
Więcej informacji
„Pustka zawsze intryguje. Wszyscy chętnie zaglądają w rożne dziury, w miejsca, o których wiedzą, że nic w nich nie ma. I tak dotknęliśmy problemu nieobecności. (…) Obraz nie może nic nie przedstawiać, jest bowiem szczególnym rodzajem konkretu. Paul Klee stwierdził: ‘obraz patrzy na nas’. Wytwarza się wtedy porozumienie, albo jego brak – co też jest rodzajem bycia sobą”. – JAN BERDYSZAK W ROZMOWIE Z ELŻBIETĄ DZIKOWSKĄ, [W:] ELŻBIETA DZIKOWSKA, ARTYŚCI MOWIĄ, WARSZAWA 2011, s. 18, 22