Sztuka Współczesna: Klasycy Awangardy po 1945 (wyniki)
30 maja 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 35 000 zł
Numer obiektu na aukcji
116

Cena wylicytowana: 35 000 zł

olej/płótno, 90 x 120 cm
sygnowany p.d.: 'Dominik'
opisany i datowany na odwrociu: 'DOMINIK 2005 | OL. PŁ 90 X 120 | PEJZAŻ'
ID: 70156
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • Tadeusz Dominik, Za oknem jest ogród…, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2008, il. barwna 375, s. 289
Wystawiany
  • Tadeusz Dominik. Za oknem jest ogród..., Królikarnia MNW, Warszawa 2008, 28.11.2008-18.01.2009