Sztuka Współczesna: Klasycy Awangardy po 1945 (wyniki)
30 maja 2019 godz. 19:00

Jarosław Modzelewski (ur. 1955, Warszawa)
"Nitka prowadzi Maszę do Raju", 2013
Cena wylicytowana: 62 000 zł
Numer obiektu na aukcji
146
Jarosław Modzelewski (ur. 1955, Warszawa)
"Nitka prowadzi Maszę do Raju", 2013

Cena wylicytowana: 62 000 zł

tempera żółtkowa/płótno, 170 x 230 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'JAROSŁAW | MODZELEWSKI | 2013 | "Nitka prowadzi | Maszę do Raju" | 170 x 220 temp. ż.'
ID: 70157
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • Pracujemy w pięknie na co dzień, rozmowa z Piotrem Zielińskim https://www.weranda.pl/sztuak-new/wystawy/pracujemy-w-pieknie-na-co-dzien (dostęp: 18.04.2019)
Wystawiany
  • Malarstwo, wystawa indywidualna, Galeria Wirydarz, Lublin, 2014
Więcej informacji
„Z tradycji ezoterycznych wiadomo, że zwierzęta pozostają w ontologicznym powiązaniu ze światem potęg kosmicznych, które w naszym języku nazywamy aniołami”. - JERZY NOWOSIELSKI

Motyw psa – przyjaciela człowieka pojawia się w twórczości Jarosława Modzelewskiego niemal od samego początku jego drogi twórczej. Ufność i wierność zwierzęcia ukazywały chociażby „Przemyślne zwierzę” (1985), „Trzy możliwości ratunku” (1987) czy „Pan przyjdzie” (1989). Psy stanowią też nieodłączny atrybut portretowanych osób w parkowych i ulicznych scenach rodzajowych („Pan z jamnikami” (1998), „Pani z pudlem” (1998/99), „Pani czesze psa na tle Żuka” (2002)).

„One milczą, ale przez tę ciszę, swoją minę i kształt wyrażają bliskość człowiekowi, z którym żyją. Tym się właśnie różnią od kotów. Tych ostatnich raczej nie maluję, choć po domu kręci się jeden, a drugi, sąsiadów, wpada regularnie na obiady” – powiedział kiedyś artysta.

Obraz „Nitka prowadzi Maszę do raju” powstał w 2014, i w przeciwieństwie do większości prac artysty, nie przedstawia realnie istniejącego fragmentu rzeczywistości. Tytuł pracy zdradza emocjonalne zaangażowanie autora w sprawy dwójki czworonogów – psa Nitki i kotki Maszy; zapewne jest formą pożegnania, elegią na cześć zmarłej Maszy. Tytułowa Nitka – kundelek przypominający szorstkowłosego jamnika – pojawia się również na innych kompozycjach artysty, np. „Nitka, Meschnik i ja” z 2018.

Malarstwo Jarosława Modzelewskiego – członka-założyciela, a jednocześnie outsidera słynnej „Gruppy” – należy niewątpliwie do kanonu współczesnej sztuki polskiej. Głęboko zakorzenione w historii i tradycji malarstwa, z licznymi odwołaniami do twórczości chociażby Jerzego Nowosielskiego, Andrzeja Wróblewskiego, Kazimierza Malewicza, jednocześnie stanowi punkt zaczepienia dla młodszych pokoleń artystów – nie tylko absolwentów pracowni Modzelewskiego, którą ten od 1997 prowadzi na warszawskiej ASP, ale również, jak zauważa Marta Tarabuła, dla eks-członków słynnej „Grupy Ładnie” – Rafała Bujnowskiego, Wilhelma Sasnala i Marcina Maciejowskiego, a także przedstawicieli „szkoły Modzelewskiego”, do której badaczka zalicza chociażby Roberta Maciejuka. Choć tematyka prac mistrza rezonuje ze współczesnością, z aktualnymi wydarzeniami politycznymi i zwykłą codziennością, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że sam artysta należy raczej do artystycznej „ariergardy”. Tak jest i w tym przypadku: kompozycja, na której ciemno umaszczony pies prowadzi rudego kota po esowatej, przypominającej górskie autostrady estakadzie ku jaśniejącej na horyzoncie żółtawej kuli światła przywodzi na myśl z jednej strony klasyczne utwory symbolistów – Jacka Malczewskiego (Wiosna – krajobraz z Tobiaszem, 1904) czy Edwarda Muncha, z drugiej zaś – kojarzy się z wyobrażeniami rodem z animowanych filmów dla dzieci, w których „wszystkie pieski idą do nieba”.

„Malarstwo Modzelewskiego rozwija się w sposób nielinearny. Ma swoje ulubione motywy – postać człowieka, samotną wobec wykonywanych czynności, motyw odbicia, pogranicza dwóch światów, wchodzenia i wychodzenia, wykraczania gdzieś ‘poza’, zaglądania za zasłonę. I tematy: peryferie świata ludzi i świata przedmiotów, kłopoty, których nie można przekroczyć, wątek pracy, opieki i troski, przyjaźni człowieka i psa” – notuje Marta Tarabuła w monografii artysty (Marta Tarabuła, Świat z rożnych stron. O malarstwie Jarosława Modzelewskiego, [w:] Jarosław Modzelewski. Obrazy 1977-2006, [red.] Jan Michalski, Kraków 2006, s. 41). Zakorzenione w codziennej – banalnej, choć uwznioślonej rzeczywistości malarstwo Modzelewskiego odsyła do pojęć wyższych: dobra i piękna, i do drzemiącej w każdym z nas duchowości, wrażliwości i wyobraźni.