Sztuka Współczesna. Klasycy Awangardy po 1945 (wyniki)
26 listopada 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 320 000 zł
Numer obiektu na aukcji
7

Cena wylicytowana: 320 000 zł

olej/płótno, 100 x 90 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: 'JERZY NOWOSIELSKI 1987'
na odwrociu papierowa nalepka z Galerii Starmach
ID: 91470
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja prywatna, Polska
Opinie
  • autentyczność skonsultowana z Fundacją Nowosielskich w Krakowie
Wystawiany
  • Jerzy Nowosielski, wystawa indywidualna, Instytut Polski w Paryżu, listopad 1990
  • Jerzy Nowosielski, wystawa indywidualna, Instytut Polski w Wiedniu, luty-marzec 1991