Sztuka Współczesna. Klasycy Awangardy po 1945 (wyniki)
26 listopada 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 38 000 zł
Numer obiektu na aukcji
37

Cena wylicytowana: 38 000 zł

olej, kolaż/płótno, 73 x 60 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'Kobzdej | 1959'
ID: 91382
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • Raydon Gallery, Nowy York
  • kolekcja prywatna, Polska