Sztuka Współczesna. Klasycy Awangardy po 1945 (wyniki)
26 listopada 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 75 000 zł
Numer obiektu na aukcji
33

Cena wylicytowana: 75 000 zł

asamblaż/płyta, metal, beton, 124 x 54 cm
sygnowany p.d.: 'B.KIERZKOWSKI'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'BRONISŁAW | KIERZKOWSKI | KOMP. FAKTUROWA | 372/57 R.'
ID: 91407
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja Wojciecha Fibaka, Monte Carlo
  • kolekcja prywatna, Warszawa
Więcej informacji
„[Kierzkowski] podkreśla konkretność metalu, zestawiając go z płynnością masy gipsowej. (…) Jest to surowość pustynnego krajobrazu. Nie ma w nim życia, są jedynie jego martwe ślady: szkielety ryb przysypane gorącym piaskiem. Może pokazuje je artysta po to, aby przypomnieć, że i one stanowiły niegdyś część żywego świata? Właśnie to niewypowiedziane słowo niegdyś – zawierające w sobie treści przemijania – towarzyszyło w tym okresie sztuce Kierzkowskiego”. Aleksander Wojciechowski, Młode Malarstwo Polskie 1944 – 1974, Wrocław 1983, s. 84-85