Sztuka Współczesna. Klasycy Awangardy po 1945 (wyniki)
26 listopada 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 24 000 zł
Numer obiektu na aukcji
32

Cena wylicytowana: 24 000 zł

olej/płótno, 53 x 110 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'R. ZIEMSKI | 59'
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'R. ZIEMSKI | [adres] | 53 X 110 | "PEJZAŻ ZIELONY"
ID: 90078
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
„Jest pewien czynnik, na którego uzyskaniu od lat mi zależy. A mianowicie to ‘coś’, co sprawia, że stojąc przed Rembrandtem, nie mamy ochoty opowiadać dowcipów. Druga sprawa – dążę zawsze do spotęgowania dramatu. Nawet do krzyku. Dla mnie sztuka jest sprawą egzystencjalną, najprościej – ludzką”. Rajmund Ziemski