Sztuka Współczesna: Klasycy Awangardy po 1945 (wyniki)
11 października 2018 godz. 19:00

Jan Młodożeniec (1929 Warszawa - 2000 Warszawa)
"W poszukiwaniu straconego czasu" ("À la recherche du temps perdu")
Cena wylicytowana: 13 000 zł
Numer obiektu na aukcji
56
Jan Młodożeniec (1929 Warszawa - 2000 Warszawa)
"W poszukiwaniu straconego czasu" ("À la recherche du temps perdu")

Cena wylicytowana: 13 000 zł

akryl/płótno, 82 x 60 cm
sygnowany p.d.: 'JAN MŁODOŻENIEC'
opisany wewnątrz kompozycji: 'À LA RECHERCHE DU TREMPS PERDU'
ID: 62928
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja prywatna, Warszawa
Więcej informacji
Prace Jana Młodożeńca znają czytelnicy i uczestnicy życia kulturalnego czasów PRL-u, gdyż jego grafiki zdobiły okładki oraz pojawiały się na plakatach filmowych i w reklamach. Twórca należał do najpopularniejszych przedstawicieli tzw. polskiej szkoły plakatu i kształtował jej oblicze. Jego styl inspirowały zarówno sztuka ludowa, jak i aktualne trendy, wyznaczane przez Légera, Klee czy Picassa. Swoje dzieła zwykł nazywać „plakatem osobowościowym”, w którym zawarte były cechy i upodobania autora. Plakaty Młodożeńca odznaczają się bogatą kolorystyką oraz modelunkiem kształtowanym przez gruby kontur, znamionującym jednak lekkość i pewność w prowadzeniu kreski. W ramach swego warsztatu artysta rozwijał także liternictwo; czcionki wykonywał zawsze odręcznie, uważał je bowiem za niezbywalny i nieodłączny element całej kompozycji. Prezentowana praca jest szkicem inspirowanym arcydziełem dwudziestowiecznej prozy autorstwa Marcela Prousta. Potencjalnie mogłaby widnieć na francuskojęzycznym wydaniu powieści. Artysta wielokrotnie podejmował jeden temat i tworzył liczne jego warianty. Filmowi luźno opartemu na książce, zatytułowanym „Miłość Swanna”, towarzyszył plakat również przygotowany przez Młodożeńca. Feeria barw, wielość form, dekoracyjność liter zostały ze sobą perfekcyjnie zharmonizowane bez zatracenia czytelności przekazu. Nieco dziecięca stylizacja kreski, a także żywa paleta barwna sprawiają, że realizacje twórcy tchną świeżością, ciepłym humorem i lirycznością.