Sztuka Współczesna: Klasycy Awangardy po 1945 (wyniki)
11 października 2018 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 14 000 zł
Numer obiektu na aukcji
31

Cena wylicytowana: 14 000 zł

akryl/płótno, 55,5 x 48,5 cm
opisany na odwrociu: 'nr 26/1974'
ID: 63814
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja instytucjonalna, Warszawa
Więcej informacji
Geometria i regularne struktury fascynowały Danutę Lewandowską od początku jej działalności, który przypadł na przełom lat 50. i 60. Zarówno malowane, jak i reliefowe prace można było odczytać jako pochodne świata natury, ale też jako zapisy znakami nieznanego alfabetu. Oryginalne i nowatorskie obrazy, które określa się mianem dojrzałej twórczości artystki, powstały w ciągu zaledwie czterech lat, od 1973 do przedwczesnej śmierci autorki w 1977. Najczęstszym motywem prac Lewandowskiej jest koło, a niekiedy owal. Występują w nich zagęszczające się lub rzednące ku środkowi kropkowania, które przypominają raster. Buduje to warstwę przestrzenną nad tłem. Kolejna płaszczyzna pojawia się wraz z zastosowaniem przez artystkę rytmicznych strun, gęsto rozpiętych nad powierzchnią obrazu, często z namalowanym na nich kołem. Prezentowana praca zawiera wszystkie trzy warstwy przestrzenne: tło-podłoże, złudną płaszczyznę rastrową i trzecią z napiętych strun. W miarę przesuwania się widza, zmian kierunku padania i nasilenia światła obrazy te ulegają nieustannym mutacjom. Pojawiają się w nich efekty nagłych błysków, ruchu, wibracji, proszenia światła i pulsowania świetlnych okręgów.