Sztuka Współczesna: Klasycy Awangardy po 1945 (wyniki)
11 października 2018 godz. 19:00

Ryszard Woźniak (ur. 1956, Białystok)
Bez tytułu, lata 70. XX w.
Cena wylicytowana: 5 500 zł
Numer obiektu na aukcji
68
Ryszard Woźniak (ur. 1956, Białystok)
Bez tytułu, lata 70. XX w.

Cena wylicytowana: 5 500 zł

olej/płótno, 58,5 x 72 cm
sygnowany na odwrociu: 'RYSZARD | WOŹNIAK'
opisany na odwrociu: 'R. WOŹNIAK prac. prof. S. Gierowskiego'
ID: 63011
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
„Moje rozumienie sztuki jest następujące: sztuka to praktyka poznawcza, polegająca na tworzeniu obrazów (zapisów notujących myśl i refleksje w utworach i obiektach materialnych), zmieniająca wszystkich tych, którzy się ze sztuką stykają, a przede wszystkim zmieniająca ich sposób pojmowania świata”. Ryszard Woźniak Ryszard Woźniak jest niezwykle wszechstronny, gdyż na jego dorobek składają się obrazy, performance, a także teksty. W latach 1976-81 studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w pracowni prof. Stefana Gierowskiego. Ważnym okresem działalności malarza stały się czasy przynależności do najważniejszej formacji lat 80. – Gruppy. Stanowiła ona raczej zbiór indywidualistów, których łączyła wspólna estetyka: tworzyli krzykliwe obrazy, które świadomie osadzali w nurcie antyestetycznym. Razem z Woźniakiem do grupy należeli m.in. Ryszard Grzyb, Paweł Kowalewski, Jarosław Modzelewski, Włodzimierz Pawlak i Marek Sobczyk. Od 1992 artysta prowadził pracownię malarstwa w Katedrze Sztuki i Kultury Plastycznej na Uniwersytecie w Zielonej Górze. Obecnie jest profesorem tej uczelni. W latach 80., gdy Woźniak przynależał do Gruppy, jego prace charakteryzowały się różnorodnością największą spośród wszystkich jej członków – zarówno pod względem formalnym, jak i tematycznym. W obrazach z 1986-87 dominował ekspresjonizm; charakteryzowały się one spontanicznym sposobem malowania oraz ostrą kolorystyką. W dukcie pędzla widoczna jest spontaniczność gestu autora. Jak opisywał twórczość Gruppy i Woźniaka Kazimierz Piotrowski, „Malarze Gruppy, szczególnie Ryszard Woźniak, a obserwuję ich od dziewięciu już lat, bywają artystami perwertycznymi, jakich jest więcej w ponowoczesnej epoce. Często w ich obrazach, w poruszonym temacie, w wątku osobistym, politycznym czy religijnym, ujawnia się ta chęć przekręcania czy odwracania porządku rzeczy, pokrętnego przeżywania i opacznego ukazywania spraw ludzkich” (Kazimierz Piotrowski, Dom Tęcz – obraz, świat w obrazie, obraz w świecie, śmiecie…, http://www.ryszardwozniak.pl/mnie.html).