Sztuka Współczesna: Klasycy awangardy po 1945 (wyniki)
7 grudnia 2017 godz. 19:00

Tadeusz Kantor (1915 Wielopole Skrzyńskie - 1990 Kraków)
"Egzekucja według Goi" (Emballage d’après Goya: L’exécution), 1970
Cena wylicytowana: 680 000 zł
Numer obiektu na aukcji
12
Tadeusz Kantor (1915 Wielopole Skrzyńskie - 1990 Kraków)
"Egzekucja według Goi" (Emballage d’après Goya: L’exécution), 1970

Cena wylicytowana: 680 000 zł

collage, tusz, olej/płótno, 90 x 100 cm
sygnowany okrągłą pieczęcią p.d.: 'T. Kantor' oraz odręcznie 'T. Kantor'
na odwrociu sygnowany i opisany odręcznie: 'T. Kantor' oraz na blejtramie:
'Kantor 1970 Execution' fragment naklejki Muzeum Sztuki w Łodzi,
naklejka z Galerie de France w Paryżu, pieczątka Henie Onstad Artcenter
w Oslo, Norwegia
Praca oprawiona jest w autorską ramę.
ID: 54366
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
 • POCHODZENIE:
 • Muzeum Sztuki, Łódź (depozyt artysty)
 • Galerie de France, Paryż (zakup bezpośrednio od artysty)
 • kolekcja prywatna, Niemcy (od 2001)
 • kolekcja prywatna, Polska (od 2006)
Literatura
 • LITERATURA:
 • The Impossible Theatre/Teatr niemożliwy, Kunsthalle, Wiedeń; Zachęta, Warszawa 2006, s. 105 (il.)
 • Lech Stangret, Tadeusz Kantor. Malarski ambalaż totalnego dzieła, Kraków 2006, s. 110 (porównaj)
 • Tadeusz Kantor. Interior imaginacji, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa-Kraków 2005, s. 165 (porównaj)
 • „Plenne Marge”, tom 33, Paryż 2001, s. 21 (il.)
 • Kantor. Motywy hiszpańskie w twórczości Tadeusza Kantora, katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie 1999, s. 55, poz. 12 (il.)
 • Krzysztof Pleśniarowicz, Kantor a to Polska właśnie, Wrocław 1997 r., s. 184 (il.)
 • La escena de la memoria, Ed. Fundacion Arte y Technologia, Madryt 1997, s. 99, poz. 21 (il.)
 • katalog wystawy w Kunsthalle Nürnberg, Norymberga 1996, poz. 38 (il.)
 • Tadeusz Kantor, My Creation, My Journey, ed. Sezon Museum of Art, Tokio 1994, s. 211, poz. 159 (porównaj)
 • Tadeusz Kantor les voies cle la creation theatrale, CNRS Editions, Paris 1993, s. 33, poz. 15 (il.)
 • Kantor Ma creation, Mon voyage, Scarrpetta Guy, Ed. Plume, Paryż 1991, s. 134, poz. 154 (il.)
 • Borowski Wiesław, Tadeusz Kantor, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1982, s. 73 (porównaj)
 • Tadeusz Kantor, emballages 1960-76, katalog wystawy w Whitechapel Gallery, Londyn 1974, s. nlb.
Wystawiany
 • WYSTAWIANY:
 • Muzeum Śląskie, Katowice, Polska, 2015
 • Narodowa Galeria Sztuki Zachęta, Warszawa, Polska, 2006
 • Kunsthalle Wien, Wiedeń, Austria, 2005
 • Antonio Saura's Fundation, Cuenca, Hiszpania, 2003
 • Museum of Saragossa, Saragossa, Hiszpania, 2002
 • Collegiale Saint-Pierre-Le-Puellier, Orlean, Francja, 2000
 • Muzeum Narodowe, Kraków, Polska, 1999
 • Fundacion Arte y Technologia, Barcelona, Hiszpania, 1997
 • Kunsthalle Nürnberg, Norymberga, Niemcy, 1996
 • Arti Grafiche Motta, Mediolan, Włochy, 1991
 • Centre d'Arts Contemporains, Orlean, Francja, 1990
 • Kulturhuset, Sztokholm, Szwecja, 1975
 • Whitechapel Gallery, London, Anglia, 1974
 • Henie Onstad Artcenter, Oslo, Norwegia, 1973
Więcej informacji
Prezentowany obraz, wykonany przez Tadeusza Kantora w 1970 roku, należy do serii ambalaży tworzonych przez artystę od 1965. Odbyte w tym okresie podróże do USA zaowocowały zwrotem artysty w kierunku sztuki konceptualnej. Jako bodaj jedyny polski twórca awangardowy podjął w latach 60. aktualny i polemiczny dialog z dziełami konceptualistów, już od dłuższego czasu pełnił bowiem w polskim życiu artystycznym rolę medium, przetwarzającego kolejne artystyczne impulsy napływające do Polski z zachodniej Europy, a później także Stanów Zjednoczonych. W swojej wizji sztuki Kantor poszukiwał takich sposobów artystycznej wypowiedzi, które byłyby najbardziej adekwatne do współczesnych czasów - chłonął wszelkie nowinki, umiejętnie asymilował to, co okazywało się przydatne, modyfikował, wchodził w dialog.

Pierwsze bezpośrednie nawiązania do obrazów Francisca Goi sięgają czasów odkrywania przez Kantora możliwości wyrazu przez asamblaż. „Podobnie jak ‘Infantka’, również ‘Żołdacy z obrazu Goi’ znaleźli się najpierw na rysunkach i płótnach Kantora jako ambalaże (1970). Słynny obraz z 1814 roku ‘Rozstrzelanie powstańców madryckich 3 maja 1808’ odesłał Kantor do muzealnego składu, opakowując postacie strzelających żołnierzy w toboły i skrzynie oznaczone symbolami i numerami, jakimi opatruje się zmagazynowane przedmioty. Zapakował nawet widoczne w oddaleniu miasto, a postacie zabijanych zakładników zastąpił samymi ich ubraniami, ożywionymi pełnym ekspresji ruchem. W roku 1988 żołdak powrócił, ale już tylko jeden i nie ‘zaambalowany’. W serii ‘Dalej już nic’ powstał obraz (poprzedzony kilkoma szkicami) o przydługim tytule: ‘Pewnego razu do mojego pokoju wyobraźni wtargnął żołnierz napoleoński z obrazu Goi’. Motyw ten, podobnie jak to było z Infantką, powtórzył autor w roku 1990 dla rzymskiej galerii (‘Powtórnie zaszedł mi drogę napoleoński żołdak z obrazu Goi’). Na obu tych obrazach i na rysunkach wychylony w dynamicznym wykroku żołnierz strzela, celując do pojedynczej postaci, która zajęła miejsce grupy rozstrzeliwanych powstańców. Tą postacią jest sam Kantor – rozpoznajemy kapelusz, powiewający szalik i wytworny płaszcz – z najwyższą nonszalancją i obojętnością reagujący na strzał ogniem i dymkiem z... papierosa. Postać autora również namalowana jest w lekkim wykroku, lecz jest to gest nie brutalnej siły, ale elegancji. ‘Żołdak z obrazu Goi’ nie zagrał w ostatnim spektaklu autora, lecz jego teatr zawsze zaludniały postacie żołnierzy i oprawców. (…) Wśród tekstów do spektaklu ‘Dziś…’ znajduje się i taka notatka: ‘…wyliczenie scen, sytuacji, które mnie nękały i które można byłoby z łatwością stworzyć na scenie z pomocą takiego środka, jakim jest obraz: egzekucja, wojna, mordowanie ludzi, kaleki wojenne, dziwki, burdel, panowie ministrowie, generałowie, policjanci, szpicle…’ Jeśli nawet napoleoński żołnierz nie znalazł się w spektaklu, to z pewnością był jedną z tych postaci, które często nawiedzały wyobraźnię Kantora. Podobnie jak to było z ‘Infantką’, stracił z czasem rolę muzealnego ambalażu i stał się symbolem” (Kantor. Motywy hiszpańskie w twórczości Tadeusza Kantora, katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie, oprac. Barbara König, red. Zofia Gołubiew, Kraków, 1999, s. 21-22).