Sztuka Współczesna: "Black and White" (wyniki)
4 czerwca 2019 godz. 19:00

Ryszard Waśko (ur. 1947, Nysa)
"Portret Henryka Stażewskiego", 1981 r.
Cena wylicytowana: 3 000 zł
Numer obiektu na aukcji
208
Ryszard Waśko (ur. 1947, Nysa)
"Portret Henryka Stażewskiego", 1981 r.

Cena wylicytowana: 3 000 zł

brom/papier barytowy, 29,5 x 38,5 cm
sygnowany, datowany i opisany ołówkiem na odwrociu: '"Portret Henryka Stażewskiego" R. Waśko, 1981' oraz dedykacja
ID: 69009
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
"Maluje białe obrazy z siatką czarnych linii. Niekiedy są to gęste układy równoległych linii, lekko przesuniętych względem siebie, lub trąconych, jakby były strunami. Czasem jedna linia przecina powierzchnię tworząc trudne do zdefiniowania układy geometryczne, czasem linie umykają ukosem na brzegi obrazu. W obrazach tych Stażewski podejmuje wielki mit współczesnej kultury, pasjonujący wielu artystów - poszukiwanie porządku w chaosie". - JANINA ŁADNOWSKA