Sztuka Współczesna: "Black and White" (wyniki)
4 czerwca 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 17 000 zł
Numer obiektu na aukcji
202

Cena wylicytowana: 17 000 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier fotograficzny, 16,5 x 17,2 cm
sygnowany, datowany i opisany ołówkiem na odwrociu: ‘NATALIA LL | seance: PYRAMID | 2 June 1979 | Wrocław’ oraz naklejka z Collection & Archives Andrzej Kenda
ID: 70736
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja Andrzeja Kendy