Sztuka Współczesna: "Black and White" (wyniki)
4 czerwca 2019 godz. 19:00

Ryszard Winiarski (1936 Lwów - 2006 Warszawa)
"Order eleventh vertical game 4 x 4", 1981 r.
Cena wylicytowana: 26 000 zł
Numer obiektu na aukcji
211
Ryszard Winiarski (1936 Lwów - 2006 Warszawa)
"Order eleventh vertical game 4 x 4", 1981 r.

Cena wylicytowana: 26 000 zł

akryl, ołówek/deska, 68 x 4 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Order | eleventh | vertical | game | 4 x 4 | winiarski | 81’ oraz wskazówka montażowa; na odwrociu naklejka: '11'
ID: 70734
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Opinie
  • autentyczność potwierdzona przez spadkobierczynie artysty
Więcej informacji
"Jest niewątpliwie wiele odmian każdego z kolorów, ale biel i czerń to jedyna para kolorów, które zestawione razem, a nie traktowane oddzielnie, pozwalają nam zapomnieć o specyfice każdego z nich z osobna. Jeśli mówimy ’żółć’ i ’czerwień’ to natychmiast należy zapytać, który z licznych żółtych i który z licznych czerwonych kolorów mamy na myśli. Jeśli mówimy ’biel’ i ’czerń’, to nie potrzeba już zadawać dalszych pytań. Biel i czerń to ’tak’ i ’nie’ w logice, to 0 i 1 w binarnym systemie liczenia, to dobro i zło w filozofii, to tysiące dalszych skojarzeń i znaczeń odnoszących się do podstawowych praw natury i ludzkiej egzystencji". - RYSZARD WINIARSKI