Sztuka Współczesna: "Black and White" (wyniki)
4 czerwca 2019 godz. 19:00

Antonio Asis (1932 Argentyna - 2019)
"Interferencje w czerni i bieli" ("Interférences en noir et blanc"), 1972 r.
Cena wylicytowana: 55 000 zł
Numer obiektu na aukcji
226
Antonio Asis (1932 Argentyna - 2019)
"Interferencje w czerni i bieli" ("Interférences en noir et blanc"), 1972 r.

Cena wylicytowana: 55 000 zł

olej/deska, 41 x 52 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'Asis | 1972'
sygnowany i datowany na odwrociu: 'Asis | 1972' oraz naklejka z domu aukcyjnego Christie’s
ID: 70410
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Pochodzenie
  • zakup bezpośrednio od artysty
  • kolekcja prywatna, Stany Zjednoczone
  • dom aukcyjny Christies, 2012
  • kolekcja prywatna, Polska
Więcej informacji
Antonio Asis był argentyńskim artystą działającym przez wiele lat w Paryżu. Studia artystyczne odbył w drugiej połowie lat 40. XX wieku w Buenos Aires, gdzie następnie związał się z grupą artystów uprawiających sztukę abstrakcyjną. W 1956 Asis przeniósł się do Paryża. Tam poznał krąg twórców, do którego należeli między innymi: Nicolas Schoffer, Jesus-Rafael Soto czy Jean Tinguely, którzy byli skupieni w kręgu galerii Denise Rene. Galeria ta promowała sztukę abstrakcyjną oraz lansowała nowe kierunki, takie jak op-art i sztuka kinetyczna. Frank Popper, historyk sztuki zajmujący się historią sztuki kinetycznej i nastawionej na efekty optyczne, tak opisał środowisko owych artystów, wystawiających w galerii Denise Rene, z którymi sympatyzował Antonio Asis: "Trzeba zrozumieć, że pośród opcji Denise Rene w ramach ruchu abstrakcji, przymiotnik geometryczna nie oddaje dostatecznie jej wyborów. Nie wchodzi tu w grę jedynie przeciwstawienie tego, co geometryczne, temu, co organiczne, stanowiące nurt informel, albo taszyzm, ale w grę wchodzi ukierunkowanie na to, co zaplanowane, zaprogramowane, i co jest opozycyjne do spontaniczności i improwizacji. W grę wchodzi zajęcie stanowiska po takiej stronie, która łączy to, co cerebralne i to, co wrażeniowe" ([cyt. za:] Urszula Czartoryska, Abstrakcja, wczoraj i jutro, [w:] Galeria Denise Rene. Sztuka konkretna, [red.] Urszula Czartoryska, Elżbieta Fuchs, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łodź 1997, s. 26). Choć Asis sam nie wystawiał we wspomnianej galerii, powyższy cytat dobrze charakteryzuje również jego twórczość. Tworzył on bowiem abstrakcyjne obrazy, które odznaczały się zaplanowaną, przemyślaną kompozycją. Prezentowana w niniejszym katalogu praca z 1972 jest policentrycznym obrazem składającym się z okręgów wypełnionych przez mniejsze okręgi jakby falowym ruchem rozchodzące się ze środka. Całość sprawia wrażenie nałożonych na siebie dwóch warstw kół, w dwóch płaszczyznach - te na spodzie widoczne są przez wierzchnią warstwę kół działających niczym soczewki, przez które widoczna jest warstwa znajdująca się poniżej. Okręgi "widziane przez soczewkę" zmieniają również kolor na przeciwstawny w dwukolorowej skali: elementy czarne "widziane przez wierzchnią warstwę" zmieniają kolor na biały i odwrotnie. Kompozycja Asisa opiera się zatem na wykorzystaniu motywów geometrycznych, których wygląd ulega zmianie w sposób przywodzący na myśl działanie narzędzi optycznych. Wizerunek koncentrycznie nałożonych na siebie kół artysta podejmował od lat sześćdziesiątych i następnie wielokrotnie eksplorował w cyklach takich jak "Interferences concentrique" czy "Cercles". Początkiem lat 70., gdy powstał prezentowany obraz, Asis razem z grupą argentyńskich artystów działających w Paryżu założył grupę "Position". Zrzeszeni w niej artyści zajmowali się sztuką o charakterze analogicznym do wskazanego powyżej - interesowały ich efekty optyczne w kompozycji. Zestawienie czerni i bieli, którym posłużył się Asis w prezentowanym obrazie na desce, niejednokrotnie wykorzystywane było przez twórców zajmujących się op-artem. Motyw szachownicy oraz inne zbliżone wizualnie efekty poprzez wykorzystanie podstawowego kontrastu powodującego trudność w uchwyceniu granic figur, wytwarzały obraz, który specyficznym działaniem na aparat optyczny odbiorcy sygnalizował główną treść dzieła. Taki właśnie moment zakłócenia percepcji, wywołany poprzez odpowiednie zestawienie barw eksponuje działanie na wzrok jako jeden z głównych sensów artystycznego działania. W samym odbiorze obrazu dokonuje się zatem wytwarzanie znaczenia, które - dosłownie - trudno przeoczyć.