Sztuka Współczesna: "Black and White" (wyniki)
4 czerwca 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 38 000 zł
Numer obiektu na aukcji
210

Cena wylicytowana: 38 000 zł

akryl/deska, 48,5 x 48,5 cm (w świetle oprawy)
sygnowany i datowany p.d.: 'winiarski '87', opisany l.d.: 'game for two'
na odwrociu stemple Muzeum Narodowego w Warszawie
ID: 66981
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja prywatna, Bonn
Opinie
  • autentyczność potwierdzona przez spadkobierczynie artysty
Więcej informacji
"Przystępując do budowania obrazu czy obiektu (nazywam je zresztą częściej obszarami, gdyż nie jestem pewny czy nazwa ’obraz’ odpowiada ich charakterowi) ustalam przede wszystkim reguły postepowania, reguły gry, a potem zapraszam przypadek do udziału w realizacji. Źródłem losu może być moneta, kostka do gry, ruletka, tablica liczb przypadkowych czy wreszcie odpowiednio zaprogramowany komputer". - RYSZARD WINIARSKI