Sztuka Współczesna: "Black and White" (wyniki)
4 czerwca 2019 godz. 19:00

Zbigniew Dłubak (1921 Radomsko - 2005 Warszawa)
"Asymetria 310A" z cyklu "Asymetria", 1988 r.
Cena wylicytowana: 5 500 zł
Numer obiektu na aukcji
204
Zbigniew Dłubak (1921 Radomsko - 2005 Warszawa)
"Asymetria 310A" z cyklu "Asymetria", 1988 r.

Cena wylicytowana: 5 500 zł

fotografia czarno-biała, odbitka żelatynowo-srebrowa/papier archiwalny, papier fotograficzny, 30 x 30 cm
sygnowany, datowany i opisany ołówkiem na odwrociu: 'Zbigniew DLUBAK | ASYMMETRY 310A 1988'
ID: 70397
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.