Sztuka Współczesna: "Black and White" (wyniki)
4 czerwca 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 38 000 zł
Numer obiektu na aukcji
229

Cena wylicytowana: 38 000 zł

akryl, relief/płyta pilśniowa, 100 x 100 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: '31.05.17 |A. NOWACKI | 2017'
ID: 52158
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Więcej informacji
"… nierealna, nieistniejąca samodzielnie przestrzeń jest wynikiem uwolnienia energii światła. Powstaje w ten sposób iluzoryczna głębia, w której zanika siła ciężkości. Nie ma ona sztywnych ograniczeń, jest płynna, zależna od barw, ich wzajemnych relacji, kąta padania światła lub punktu odniesienia". - ANDRZEJ NOWACKI