Sztuka Ulicy (wyniki)
26 maja 2020 godz. 19:00

Adam Jastrzębski (ur. 1980 r.)
"Vinylowiec 2014/1", 2015
Cena wylicytowana: 15 000 zł
Numer obiektu na aukcji
31
Adam Jastrzębski (ur. 1980 r.)
"Vinylowiec 2014/1", 2015

Cena wylicytowana: 15 000 zł

technika własna/plexi, 92 x 83 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: 'Adam Jastrzębski | 2014/1'
ID: 84650
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Więcej informacji
“Tajemnica wcielenia słowa w ciało pozostaje naważniejszą zagadką nauk przyrodniczych, a wszystkie inne problemy naukowe dają się interpretować jako jej zagadnienia cząstkowe. Genetyka, cybernetyka, czy fizyka kwantowa to dziedziny, które w XX w. na nowo odkryły dla siebie zagadkę wcielenia. W tym samym obszarze funkcjonuje projekt artystyczny Vinylogos, który towarzyszy mi już od ponad dekady. Sztuczny język zarządzający zbiorami elementów służy do tworzenia planów budowy quasimalarskich obiektów – Vinylowców. Jest on bytem podatnym na zawirusowanie, lub mutacje, pozwalającym opowiadać o fenomenie życia za pomocą pojęć zaczerpniętych z teorii informacji. Jest też zdolny do translacji i chociaż sam w sobie stanowi dosyć surową aparaturę matematyczną, to w konfrontacji z formotwórczym tekstem Słowackiego okazuje się zaskakująco wydajny”. ADAM JASTRZĘBSKI Vinylowiec Adama Jastrzębskiego to niezwykle intelektualny projekt oparty na wysublimowanej koncepcji niekończącej się, nieograniczonej ewolucji oraz na naukach przyrodniczych i ścisłych. Jedynym fizycznym ograniczeniem w procesie powstawania vinylowców jest ich realny, rzeczywisty rozmiar, który może utrudniać twórcy pracę nad nimi. Sam vinylowiec jest formą z pogranicza malarstwa – powstaje poprzez łączenie samodzielnie wycinanych przez twórcę elementów w duże, zaawansowane konstrukcyjnie organiczne formy. Nie powstają one jednak w drodze przypadku – za powstaniem vinylowców stoją ustalone przez autora reguły, które już z kolei przypadek mogą dopuszczać. Reguły te noszą miano vinylogosu i regulują wszystkie cechy vinylowca, od koloru do momentu zakończenia prac nad nim, są one swego rodzaju kodem genetycznym dzieła, który determinuje jego wygląd i indywidualizuje go. Vinylogos przez to staje się quasi materialnym zapisem powstawania vinylowca, jego najwłaściwszym szkieletem i najpierwotniejszą zasadą. Vinylowiec z kolei jest osobnym wszechświatem. Vinylowiec stał się również obiektem eksperymentu z wykorzystaniem „Genezis z Ducha” Juliusza Słowackiego – Jastrzębski przetłumaczył poemat Słowackiego na język vinylogos, dokonał translacji tekstu wieszcza na język form plastycznych rządzonych logicznymi prawami, uzyskując tym samym czystą esencję wykorzystywanego tekstu, interpretowaną jako zainteresowanie sprawczością słowa.