Sztuka Ulicy (wyniki)
26 maja 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 13 000 zł
Numer obiektu na aukcji
30

Cena wylicytowana: 13 000 zł

akryl/płótno, 40 x 30 cm (w świetle oprawy)
sygnowany i datowany p.d.: 'R. Proch '15'
na odwrociu opisany: 'Robert Proch | "Stains II" | Poznań 2015'
ID: 82848
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
„Oczywiście klasyka zawsze odgrywała dla mnie ważną rolę. Wszystko co się dzieje obecnie, szczególnie w malarstwie jest wynikiem ewolucji dawnych koncepcji. Odcinanie się od tej przeszłości jest w moim odczuciu przejawem skrajnej ignorancji i/lub arogancji. Tym bardziej w epoce ctrl-z praca z materią ma dla nie jeszcze większe znaczenie. Lata spędzone na tworzeniu animacji i pracy w wirtualnym środowisku jeszcze bardziej rozbudziła we mnie potrzebę powrotu do narzędzia.” ROBERT PROCH Twórczość Roberta Procha to punkt łączący tradycje impresjonistyczne z dzisiejszym podejściem do sztuki. Ulotność i wrażeniowość chwili łączy się z zupełnie niespodziewanym i nowym, drapieżnym językiem współczesnej ekspresji. Daje to efekt wybitnie dynamiczny, wręcz wyzywający w swoim wyrazie, jednak pozbawiony agresji. Nie ma w tym zachęty do konfrontacji na linii odbiorca-dzieło czy groźby płynącej z płótna, bowiem twórczość Procha opiera się na otwartym zaproszeniu do podróży przez świat subiektywności artysty. Prace twórcy cechują się dużym skomplikowaniem kompozycji, które tworzy wrażenie, że dzieło jest wynikiem zachodzących na siebie i przenikających się detali, zostawiając widza z poczuciem mozaikowości prac Procha. Artysta w swoich dziełach świadomie budował przestrzeń w sposób niejako animacyjny, kreując alternatywną przestrzeń.