Sztuka Ulicy (wyniki)
26 maja 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 4 800 zł
Numer obiektu na aukcji
2

Cena wylicytowana: 4 800 zł

technika mieszana, szablon/blacha, 200 x 125 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'monstfur | SIMSON SR2 | 2013'
ID: 84484
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.