Sztuka Ulicy (wyniki)
26 maja 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 5 000 zł
Numer obiektu na aukcji
4

Cena wylicytowana: 5 000 zł

technika mieszana/płótno, 120 x 80 cm
sygnowany p.d.: 'S E P E'
na odwrociu opisany: 'SEPE | 2012'
ID: 84488
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.