Sztuka Ulicy (wyniki)
26 maja 2020 godz. 19:00

Jacek Jankowski / Ponton (ur. 1967 r.)
"Revolucja Krasnali" (plakat dla Pomarańczowej Alternatywy), 1987-88
Cena wylicytowana: 4 800 zł
Numer obiektu na aukcji
14
Jacek Jankowski / Ponton (ur. 1967 r.)
"Revolucja Krasnali" (plakat dla Pomarańczowej Alternatywy), 1987-88

Cena wylicytowana: 4 800 zł

szablon/papier, 42 x 30 cm
opisany l.d.: 'POMARA | ŃCZOVA | ALTER | NATY | VA | WOLNY | VROCŁAV | © | RAJ IST'
ID: 84493
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.