Sztuka Ulicy (wyniki)
26 maja 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 500 zł
Numer obiektu na aukcji
23

Cena wylicytowana: 1 500 zł

serigrafia/papier , 41 x 66 cm (zadruk)
sygnowany p.d.: 'FUSS' oraz numerowany l.d.: '15/50'
ID: 82194
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
„Najczęściej to, co robię, jest określane jako street art. Ja sam nie określam się w żaden sposób. Moim celem jest przekazać najlepiej jak potrafię to, co myślę na jakiś temat. Wychodzę z moimi pracami na ulicę, ale nie unikam wystawiania w galerii”. PETER FUSS