Sztuka Ulicy (wyniki)
26 maja 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 8 000 zł
Numer obiektu na aukcji
21

Cena wylicytowana: 8 000 zł

olej/płótno, 150 x 150 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'GOOD IDEAS | TURN BAD | ZBIOK | 010'
ID: 84427
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
Malarstwo Zbioka wyróżnia wypracowany i rozpoznawalny już dla niego styl. Jako najbardziej charakterystyczne elementy jego obrazów można wymienić przestylizowane postaci o charakterystycznie wydłużonych proporcjach, płaskość kompozycji, ograniczona, jednolita gama kolorystyczna, często oparta jedynie na kilku nasyconych barwach oraz uzupełniający uproszczone kształty wyrazisty, ostry kontur otaczający poszczególne formy. Tristan Manco, krytyk specjalizujący się w dziedzinie graffiti, zaliczył go do grupy najbardziej interesujących artystów tego gatunku. W książce „Street Sketchbook” określił go słowami: „zabawny, pełen inwencji, nawiązujący do klasycznego stylu graffiti, Ferdynand Léger współczesności”. Owo stwierdzenie znajduje swoje potwierdzenie w poszukiwaniach malarskich Fernanda Légera i jego postulatach głoszących doniosłość społecznych misji sztuki i potrzebę operowania formami zrozumiałymi dla przeciętnego widza. Mimo objawiającej się na przestrzeni lat różnorodności stylistycznej, którą powodowała przede wszystkim ciekawość artystyczna to postać ludzka niezmiennie pozostaje w centrum zainteresowania Sławka Czajkowskiego. Przedstawiane na obrazach sytuacje, często opatrzone są rwanymi, skrótowymi hasłami o humorystycznym zabarwieniu. Zbiok to jeden z najaktywniejszych i najbardziej docenionych artystów działających na scenie sztuki street artu w Polsce. Twórca murali i interwencji miejskich związany jest ze środowiskiem wrocławskim. W 2008 z inicjatywy Sławka „Zbioka” Czajkowskiego, we Wrocławiu odbył sie profesjonalny festiwal street artowy „Artyści Zewnętrzni. „Chcieliśmy przedstawić polskiej widowni sztukę w przestrzeni publicznej. Szczególnie we Wrocławiu miało to bardzo silne tradycje, ponieważ sztuka w przestrzeni publicznej funkcjonowała tam od lat 60. Powstawały wtedy prace konceptualne i istniało środowisko skupione wokół grupy Luxus, które robiło szablony albo malowało murale. Stwierdziliśmy, że Wrocław jest idealnym miejscem dla takiego festiwalu. Złożyło się to w czasie z początkiem popularności street artu czy urban artu. Te pojęcia także chcieliśmy przybliżyć.” - mówi Zbiok. „Out of Sth” zostało zorganizowane po raz pierwszy w Polsce przez galerię BWA Wrocław. Biennale „Out of Sth” wyprowadziło uliczną twórczość z niszy, a zarazem wprowadziło do głównego obiegu kultury - co potwierdziła przyznana Zbiokowi nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla najlepszego malarza młodego pokolenia w jednym z najstarszych konkursów dla nowej generacji artystów w 9. Konkursie im. Eugeniusza Gepperta.