Sztuka Ulicy (wyniki)
26 maja 2020 godz. 19:00

Peter Fuss (ur. 1972 r., Polska)
"For the Laugh of God"
Cena wylicytowana: 500 zł
Numer obiektu na aukcji
25
Peter Fuss (ur. 1972 r., Polska)
"For the Laugh of God"

Cena wylicytowana: 500 zł

wydruk cyfrowy/papier fotograficzny, 14 x 20 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany p.d.: 'FUSS'
ID: 84817
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.