Sztuka Ulicy (wyniki)
26 maja 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 800 zł
Numer obiektu na aukcji
3

Cena wylicytowana: 1 800 zł

technika mieszana, szablon/blacha, 60 x 60 cm
sygnowany p.d.: 'Monstfur'
na odwrociu opisany: 'monstfur | CANDYMAN | 2007 | MONSTFUR'
ID: 84483
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.