Sztuka Ulicy (wyniki)
26 maja 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 900 zł
Numer obiektu na aukcji
49

Cena wylicytowana: 1 900 zł

akryl/płyta, 70 x 50 cm (w świetle oprawy)
sygnowany l.d.: 'SWAG'
ID: 84566
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Więcej informacji
Język artystyczny Swaga funkcjonuje w dwóch zakresach – delikatności i ekspresji. Artysta świadomie uzyskuje kontrast kolidując dwie skrajnie różne estetyki, które razem dają zaskakującą, spójną całość. Charakterystyczne dla twórcy są wyidealizowane przedstawienia portretowe kobiet o nieco surrealnym, onirycznym wyrazie. Kobiety Tomczuka są niczym duchy – sennie zawieszone w centrum kompozycji efemeryczne byty, które manifestując się widzowi nie wchodzą z nim w relację, jednak na jakiś przewrotny sposób pozostają obecne. Ich subtelna forma świadczy o dużej wrażliwości artystycznej twórcy i łatwości w uchwytywaniu ulotnych wrażeń.