Sztuka od Kuchni (wyniki)
17 września 2019 godz. 19:00

Zofia Stryjeńska (1891 Kraków - 1976 Genewa)
Projekt do pudełka na czekoladki firmy E. Wedel z przedstawieniem Lajkonika, około 1934
Cena wylicytowana: 30 000 zł
Numer obiektu na aukcji
164
Zofia Stryjeńska (1891 Kraków - 1976 Genewa)
Projekt do pudełka na czekoladki firmy E. Wedel z przedstawieniem Lajkonika, około 1934

Cena wylicytowana: 30 000 zł

akwarela, gwasz/papier, 30,5 x 48 cm (w świetle oprawy)
sygnowany l.d.: 'Z. STRYJEŃSKA'
ID: 70189
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • LITERATURA:
  • Zofia Stryjeńska 1891-1976, Katalog wystawy indywidualnej, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2008, poz. VI.5.2.3. s. 387
Więcej informacji
Prezentowana praca Zofii Stryjeńskiej przedstawiająca pochód Lajkonika jest projektem pudełka na czekoladki firmy E. Wedel z 1934 roku. Czerpanie motywów i form z folkloru stanowi rys charakterystyczny twórczości Stryjeńskiej. Artystka o owym źródle inspiracji wspominała w swoim pamiętniku: „Ja często tacie towarzyszyłam. Utartą trasą tych wycieczek był poprzez puste jeszcze ogrody Plant plac Szczepański (nie wyczerpane w typy targowisko jarzyn) – i Rynek Główny krakowski, zawalony wozami ziemian okolicznych, furmankami chłopów i tłumem wieśniaków z różnych wsi podkrakowskich, którzy codziennie znosili i zwozili swoje prowianty na rynek, a którzy w swych kolorowych fantastycznych strojach ludowych robili wrażenie jakiejś zaczarowanej łąki kwietnej o najcudowniejszych barwach. […] Całe życie później malowałam ten tłum wiejski, te wizje pierwszej młodości, wśród której wzrastałam, szkoda tylko, że interpretacje mych nieudolnych pędzlisków ani się umyły do rzeczywistego czaru, jaki na zawsze zostanie mi w pamięci”. Lajkonik będący zapewne częścią tego ludowego „czaru” oddaje barwny i rytmiczny styl Stryjeńskiej, który często zabarwiony był humorem. Lekko zgeometryzowane formy dopełniają żywe i nasycone barwy. Prezentowany Lajkonik reprezentuje witalność i dynamizm jakże charakterystyczny dla jej twórczości. Praca nawiązuje do słów artystki, jakoby była „opętana fiołem etnograficznym”. Stanowiący symbol zwyczajów krakowskich lajkonik stał się elementem przyszłych projektów Stryjeńskiej. Projekt dla Wedla poprzedziły figury szachowe wykonane w Warsztatach Krakowskich na początku lat 20. Cenne figurki artystki wręczane były jako oficjalne upominki dyplomatyczne – między innymi otrzymał je w darze prezydent Ignacy Mościcki. Największy sukces przyniosły Zofii Stryjeńskiej jednak kompozycje monumentalne – sześć dekoracyjnych panneaux wykonanych na Międzynarodową Wystawę Nowoczesnej Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu w 1925 roku. Co ciekawe, tu także obecny był motyw lajkonika. Prace krakowskiej malarki wystawiono w bezpośrednim sąsiedztwie budowli projektu Karola Stryjeńskiego, męża artystki. Był to kiosk w kształcie wieży zwieńczonej figurką Lajkonika, przeznaczony do sprzedaży wyrobów ludowych. Być może współpraca Stryjeńskich stanowiła kolejne źródło inspiracji do projektu dla fabryki Wedla. Aby podkreślić rangę swoich produktów, Wedel współpracował z najlepszymi polskimi artystami, w tym z Zofią Stryjeńską. Artystka przez dłuższy czas wykonywała projekty ilustracji na pudełkach oraz plakatów dla „papieża czekolady”, jak nazywała właściciela fabryki – Jana Wedla. To właśnie cukiernicze precjoza kryło pudełko ozdobione figurą lajkonika.