Sztuka Dawna: XIX wiek, Modernizm, Międzywojnie (wyniki)
7 marca 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 13 000 zł
Numer obiektu na aukcji
43

Cena wylicytowana: 13 000 zł

olej/płótno, 140 x 89 cm
sygnowany p.d.: 'SKlimowski'
na krośnie malarskim papierowa nalepka wystawowa Biura Wystaw Artystycznych w Katowicach
ID: 65977
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja prywatna, Warszawa
Wystawiany
  • Biuro Wystaw Artystycznych, Katowice, 1983
Więcej informacji
Artystyczna kariera Stanisława Klimowskiego związana była z jego rodzinnym Nowym Wiśniczem i z Krakowem gdzie pobierał artystyczna edukację. Studiował w tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych – u Jacka Malczewskiego i Teodora Axentowicza. Uczył się również rzeźby – w pracowni Konstantego Laszczki. Początki aktywności wystawienniczej datują się na rok 1911 kiedy pokazał swoje obrazy na wystawie w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Lata wojny to służba w wojsku austro-węgierskim, z którego to czasu pochodzą artystyczne notatki opisujące życie na froncie. W zasadzie całe późniejsze życie artysty, poza kilkoma latami spędzonymi w latach 30. w Zakopanem (względy zdrowotne) związane było z Nowym Wiśniczem i z Katowicami. Na twórczość artysty składa się malarstwo portretowe – zarówno bliskich jak osobistości życia publicznego II Rzeczypospolitej. Poza tym malował pejzaże i dzieła religijne. W latach 1992-2010 działało w Nowym Wiśniczu Biograficzne Muzeum Stanisława Klimowskiego.