Sztuka Dawna: XIX wiek, modernizm, międzywojnie (wyniki)
12 października 2017 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 42 000 zł
Numer obiektu na aukcji
3

Cena wylicytowana: 42 000 zł

tempera/płyta, 60 x 70,5 cm
sygnowany p.d.: 'Z. STRYJEŃSKA'
wymiary w świetle oprawy
ID: 49810
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.