Sztuka Dawna: XIX wiek, modernizm, międzywojnie (wyniki)
12 października 2017 godz. 19:00

* Cena wylicytowana: 11 000 zł
Numer obiektu na aukcji
37

* Cena wylicytowana: 11 000 zł

olej/płyta, 45 x 60 cm
sygnowany p.d.: 'S.ELESZKIEWICZ'
na odwrociu papierowa nalepka wystawowa: 'EXHIBITION | STANISŁAW ELESZKIEWICZ | 1900 - 1963 | Lipert Gallery | 147 Milton Street | Greenpoint Brooklyn, NY 11222 | May 10 - June 14, 1986'
ID: 52410
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • zakup bezpośrednio od artysty
  • kolekcja prywatna, Nowy Jork
  • kolekcja prywatna, Polska
Literatura
  • Stanisław Eleszkiewicz, katalog wystawy w Lipert Gallery, Nowy Jork 1986, s. nlb. (il.)
Wystawiany
  • Lipert Gallery, Nowy Jork, 10 maja-14 czerwca 1986
Więcej informacji
Golemiczna postać, sunąca nocą po ulicy, to - jak zaświadcza autorski tytuł - wagabunda z kwiatami. To wychodzące z użycia słowo odnosi się do osoby, która z punktu widzenia reszty społeczności błąka się bez celu po mieście. Prezentowany obraz jest typowy ze względu na zamiłowanie artysty do przedstawiania życia ludzi z nizin społecznych. Artysta wspominał w swoim szkicu autobiograficznym: "W mych tematach poszukuję ekspresji, aż do ekspresji przedmiotów włącznie. Lubię np. przedstawiać w pejzażu o pochylonych domach człowieka biegnącego - z zastawą na herbatę o wielkiej rozmaitości przedmiotów. Lub cukiernika z ogromnym ciastem w postaci wieży, kroczącego również w opustoszałym zupełnie mieście. Albo proboszcza idącego krokiem mało właściwym dla duchownego, sprzedawcę gazet, ludzi siedzących przy stołach lub pijaków o charakterze apaszów z rue de la Gaîté, ogólnie biorąc typy ze społecznych dołów" (Stanisław Eleszkiewicz, "Szkic autobiograficzny", przeł. M. Lurczyński, [w:] Stanisław Eleszkiewicz, katalog wystaw w Lippert Gallery, Nowy Jork 1986, s. nlb.). Kiedy przyglądamy się twórczości Stanisława Eleszkiewicza, warto żebyśmy pamiętali o jego doświadczeniu zawodowym, przede wszystkim jako projektanta mozaik i witraży (pracował przez wiele lat w słynnej paryskiej firmie Jeana Gaudina). To właśnie ta praca wpłynęła na malarza i współgrała z jego skłonnością do syntetycznego ujmowania form.