Sztuka Dawna: XIX wiek, modernizm, międzywojnie (wyniki)
12 października 2017 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 160 000 zł
Numer obiektu na aukcji
1

Cena wylicytowana: 160 000 zł

olej/płótno naklejone na sklejkę, 73,7 x 70 cm
sygnowany p.g.: 'STEFAN [znak malarza] PŁUŻAŃSKI', opisany i datowany l.g.: 'POLOWANIE 1936'
na odwrociu napis flamastrem: 'When clean - | wax only do not | varnish or shellac | 3/21/56' oraz dwie nalepki wystawowe z Carnegie Institute w Pittsburghu
ID: 51931
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja H. Dzierzgowskiej, Warszawa
  • kolekcja Zoricka Warda, Stany Zjdenoczone
  • kolekcja prywatna, Stany Zjednoczone
  • kolekcja prywatna, Polska
Literatura
  • Polish Paintings Loan Exhibition, katalog wystawy, The Detroit Institute of Arts, czerwiec-lipiec 1945, poz. 60, s. 44 (il.)
  • International Exhibition of Paintings, Carnegie Institute, Pittsburgh, październik-grudzień 1938, poz. 362, tabl. 45
Wystawiany
  • Polish Paintings Loan Exhibition, The Detroit Institute of Arts, czerwiec-lipiec 1945
  • International Exhibition of Paintings, Carnegie Institute, Pittsburgh, październik-grudzień 1938